Tin du an

Chính sách ưu đãi Sun Premier Village Primavera

Chính sách bán hàng tổ hợp nhà phố thương mại Sun Premier Village Primavera (Shophouse Địa Trung Hải). Có hiệu lực từ 16/05/2018 tới 30/06/2018

Tiến độ thanh toán

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ thanh toán
Giải ngân lần 1 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn (HĐVV)
Giải ngân lần 2 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 20 kể từ ngày khách ký HĐVV
Giải ngân lần 3 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 20 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 2

Thời hạn vay và lãi xuất hợp đồng vay vốn

Thời hạn vay: 24 tháng kể từ thời điểm ký Hợp Đồng Vay Vốn

Trường hợp Khách Hàng mua Shophouse

  • Thanh lý Hợp Đồng Vay Vốn, lãi suất áp dụng 0%
  • Trường hợp cần gia hạn thời gian vay (thời gian gia hạn tối đa khô quá 3 tháng), lãi suất 4%/ ăm chỉ áp dụ đối với khoảng thời gian gia hạn này và sẽ được CĐT chi trả dưới hình
    thức trả lãi cuối kỳ khi kết thúc thời gian gia hạn; không khấu trừ trên giá bán Shophouse Primavera.
     

Trường hợp Khách Hàng không mua Shophouse

  • Lãi suất áp dụng 4%/ năm
  • Khách hàng nhận lại tiền gốc, lãi tại thời điểm hết thời hạ va qu định tại HĐVV

Tiến độ thanh toán

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ thanh toán
Giải ngân lần 1 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Tại thời điểm ký hợp đồng vay vốn (HĐVV)
Giải ngân lần 2 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 20 kể từ ngày khách ký HĐVV
Giải ngân lần 3 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 20 kể từ ngày đến hạn giải ngân lần 2
Ký hợp đồng mua bán
Thanh toán lần 1
30% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền giải ngân tại HĐVV Thanh toán không muộn hơn ngày ký HĐMB (dự kiến ngày 31/07/2018)
Thanh toán lần 2 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/10/2018
Thanh toán lần 3 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 17/12/2018
Thanh toán lần 4 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/04/2019
Thanh toán lần 5 10% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/08/2019
Thanh toán lần 6 25% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) 15 ngày kể từ ngày phát hành thông báo bàn giao (dự kiến ngày 16/12/2019)
Thanh toán lần 7 05% giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Theo thống báo của chủ đầu tư tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Ưu đãi thanh toán sớm

Khách hàng thanh toán sm so vi tiến độ quy định của Chủ Đầu Tư được sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/ năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

Trương hợp khách hàng thanh toán sớm 95% giá bán shophouse Sun Premier village Primavera (bao gồm thuế GTGT) thỏa mãn điều kiện

  • Không muộn hơn ngày 31/05/2018, hưởng mức ưu đãi thanh toán sớm với giá trị 7% giá bán shophouse (chưa bao gồm GTGT)
  • Không muộn hơn ngày 29/06/2018 hưởng mức ưu đãi thanh toán sớm với giá trị 6,5% giá bán shophouse (chưa bao gồm GTGT)

Ưu đãi thẻ SOL

Đối với khách hàng thuộc câu lạc bộ nhà đầu tư Sun Group, giá bán shophouse sẽ được chiết khấu thêm 1% trên giá chưa bao gồm VAT

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận