Tin du an

Chính sách ưu đãi The Sky Phú Quốc

Tập đoàn Sun Group trận trọng gửi tới quý khách chương trình ưu đãi bán hàng đặc biệt hấp dẫn dành riêng cho đợt mở bán đầu tiên dự án căn hộ The Sky Phú Quốc. Nhưng chính sách hỗ trợ vay vốn lâu dài, chính sách chiết khấu lớn cho khách hàng thanh toán sớm và khách hàng Sol Club là lợi thế không thể bỏ qua cho các nhà đầu tư sớm lựa chọn căn hộ The Sky.

Tiến độ thanh toán căn hộ The Sky

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng không vay (không sử dụng gói ưu đãi hỗ trợ lãi suất)

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Thời hạn
Ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 01
200.000.000 Tại thời điểm ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 02 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tổng số tiền đã thanh toán lần 01 Ngày thứ 07 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 03 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 37 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 04 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 67 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 05 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 14/10/2022
Thanh toán lần 06 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/12/2022
Thanh toán lần 07 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/02/2023
Thanh toán lần 08 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/15/2023
Thanh toán lần 09 25% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) và 100% KPBT Ngày 15/08/2023
Thanh toán lần 10 05% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Theo thông báo của S-Land

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng vay vốn ngân hàng (sử dụng gói hỗ trợ lãi suất)

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Thời hạn
Ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 01
* Khách hàng thanh toán
200.000.000 Tại thời điểm ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 02
* Khách hàng thanh toán
10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) đã bao gồm tổng số tiền đã thanh toán lần 01 Ngày thứ 07 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 03
* Ngân hàng giải ngân
70% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Trong vòng 37 ngày kể từ khi ký VBTT
Thanh toán lần 04
Khách hàng thanh toán
15% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) và 100% KPBT Ngày 15/08/2023
Thanh toán lần 05
Khách hàng thanh toán
05% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Theo thông báo của S-Land

Chính sách ưu đãi lãi suất

Trong đợt đầu mở bán, tập đoàn Sun Group đã có chương trình hỗ trợ lãi suất vô cùng hấp dẫn dành riêng cho những khách hàng đầu tiên tại The Sky.

  • Hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá bán căn hộ đã bao gồm thuế GTGT
  • Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 06/05/2024. Trong thời gian hỗ trợ lãi suất khách hàng được áp dụng đồng thời ưu đãi miễn phí trả nợ trước hạn.
  • Ân hạn nợ góc gói vay trong vòng 40 tháng.

Chính sách ưu đãi thanh toán sớm

Trường hợp khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất, thanh toán 95% giá bán căn hộ (bao gồm thuế GTGT và KPBT) trước ngày 31/03/2022, quý khách hàng sẽ nhận được gói chiết khấu thanh toán sớm là 10% trên giá bán căn hộ chưa bao gồm thuế GTGT và KPBT.

Trường hợp khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có nhưng không đủ 95% giá bán căn hộ, quý khách sẽ được áp dụng mức chiết khấu thanh toán sớm là 10%/năm tính trên số tiền thanh toán sớm và số ngày thanh toán trước hạn.

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết

Chiết khấu 1% trên giá bán căn hộ (chưa bao gồm thuế GTGT và KPBT) cho khách hàng đã là chủ sở hữu tại một trong các dự án bất động sản khác thuộc Sun Group.

Rate this post

Bình luận