Tin du an

Chính sách ưu đãi và tiến độ thanh toán Sun Harbor Plaza

Tập đoàn Sun Group trân trọng gửi tới quý khách chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên tại tổ hợp nhà phố thương mại Sun Harbor Plaza

Tiến độ thanh toán shophouse Sun Harbor Plaza

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng không nhận hỗ trợ lãi suất.

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ/ Thời hạn
Ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 01
1.000.000 Vnd Tại thời điểm ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 02 10% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 1 tỷ đồng Vnd) Ngày thứ 10 kể từ khi ký VBTT
Thanh toán lần 03 10% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2
Thanh toán lần 04 10% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/03/2022
Thanh toán lần 05 10% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 16/05/2022
Thanh toán lần 06 15% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/07/2022
Thanh toán lần 07 15% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 15/09/2022
Thanh toán lần 08 25% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày 31/12/2022 hoặc theo thông báo bàn giao của SRT2 tùy theo thời điểm nào đến trước.
Thanh toán lần 09 05% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT) Theo thông báo của SRT2

Trường hợp khách hàng không nhận hỗ trợ lãi suất, khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu 8% trên giá bán shophouse (không bao gồm thuế GTGT và PBT) ngay tại thời điểm ký văn bản thỏa thuân.

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng nhân ưu đãi hỗ trợ lãi suất

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ/ Thời hạn
Ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 01
khách hàng thanh toán
1.000.000 Vnd Tại thời điểm ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 02
Khách hàng thanh toán
10% Giá bán shophouse (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 là 1 tỷ đồng) Ngày thứ 10 kể từ khi ký VBTT
Thanh toán lần 03
Ngân hàng giải ngân
70% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 30 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2
Thanh toán lần 04
Khách hàng thanh toán
15% Giá bán Shophouse (gồm thueesGTGT & 100% PBT Ngày 30/12/2022 hoặc theo thông báo bán giao của SRT2 tùy theo thời điểm nào đến trước
Thanh toán lần 05 05% Giá bán Shophouse (gồm thuế GTGT) Theo thông báo của SRT2

Chính sách ưu đãi hỗ trợ lãi suất

  • Hỗ trợ vay tối đa 70% giá bán Shophouse bao gồm thuế GTGT
  • Lãi suất hỗ trợ: 0%
  • Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng nhưng không muộn hơn ngày 10/03/2022
  • Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa ( kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) lên tới 40 tháng. Trong thời gian ân hạn nợ gốc quý khách hàng được áp dụng đồng thời phí trả nợ trước hạn

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm

Khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có theo tiến độ quy định sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm. Mức ưu đãi được tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho khoản thanh toán trước hạn ít nhất 10 gày.

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết

Chiết khấu ngay 1% trên giá bán shophouse (chưa bao gồm thuế GTGT và PBT) cho khách hàng là chủ sở hữu bất động sản khác của tập đoàn Sun Group. Ưu đãi áp dụng đồng thời cho khách hàng mới là vợ/chồng/con ruột/tứ thân phụ mẫu của chủ sở hữu.

Rate this post

Bình luận