Sun Group

Chính sách ưu đãi và tiến độ thanh toán tại Sun Marina Hạ Long

Tổ hợp căn hộ thương mại Sun Marina Town Hạ Long có thể nói là tổ hợp căn hộ có mức chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất, mức hỗ trợ lớn nhất của chủ đầu tư khi mang tới chương trình hỗ trợ lãi suất tới 30 tháng hay chính sách chiết khấu thanh toán có thể lên tới 15% giá bán căn hộ.

Chính sách hỗ trợ lãi suất

Hạn mức cho vay Tối đa 75% giá bán căn hộ bao gồm thuế GTGT
Mức hỗ trợ lãi suất Tối đa 75% giá bán căn hộ bao gồm thuế GTGT
Thời gian hỗ trợ lãi suất 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng những không muộn hơn 31/12/2023
Lãi suất hỗ trợ 0%
Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Phí trả nợ trước hạn Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian ân hạn nợ gốc (tối đa 36 tháng)

Chính sách ưu đãi thanh toán sớm

Trường hợp khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có so với quy định sẽ được hưởng mức ưu đãi 10%/năm. Mức ưu đãi được tính dựa trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn (áp dụng với các khoản thanh toán trước hạn ít nhất 10 ngày)

Trường hợp khách hàng thanh toán sớm 100% giá bán căn hộ (bao gồm thuế VAT và KPBT), bằng vốn tự có sẽ nhận được mức chiết khấu trực tiếp 10% (áp dụng khi mốc thanh toán không muộn hơn ngày 31/05/2021).

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng không vay

Trường hợp khách hàng không lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất và thanh toán bằng vốn tự có sẽ được nhận chiết khấu 4% trên giá bán căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT và KPBT) tại thời điểm kỹ VBTT

Tiến độ thanh toán chung cư Sun Marina Town

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng không vay

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ / Thời hạn
Ký văn bản thỏa thuận Căn Studio: 150.000.000 VND
Căn 1 PN, 2PN, Dual Keys: 200.000.000 VND
Căn 3PN: 300.000.000 VND
Tại thời điểm ký VBTT
Thanh toán lần 2 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 01) Ngày thứ 10 kể từ khi ký VBTT
Thanh toán lần 3 15% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/08/2021
Thanh toán lần 4 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/09/2021
Thanh toán lần 5 05% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/11/2021
Thanh toán lần 6 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/03/2022
Thanh toán lần 7 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/07/2022
Thanh toán lần 8 10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/11/2022
Thanh toán lần 9 30% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) và 10% KPBT Ngày 15/11/2023 hoặc theo thông báo bàn giao của SRT2 tùy theo thời điểm nào đến trước

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng sử dụng hỗ trợ ngân hàng

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ / Thời hạn
Ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 1
(Khách hàng thanh toán)
Căn Studio: 150.000.000 VND
Căn 1 PN, 2PN, Dual Keys: 200.000.000 VND
Căn 3PN: 300.000.000 VND
Tại thời điểm ký VBTT
Thanh toán lần 2
(Khách hàng thanh toán)
10% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT đã bao gồm tiền thanh toán lần 01) Ngày thứ 10 kể từ khi ký VBTT
Thanh toán lần 3
(Ngân hàng giải ngân)
70% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày thứ 15 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 2
Thanh toán lần 4
(Khách hàng thanh toán)
15% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) và 100% KPBT Ngày thứ 20 kể từ ngày đến hạn thanh toán lần 3
Thanh toán lần 5
(Khách hàng thanh toán)
05% giá bán căn hộ (gồm thuế GTGT) Ngày 15/11/2023 hoặc theo thông báo bàn giao của SRT2 tùy theo thời điểm nào đến trước

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết

Trường hợp khách hàng đã sở hữu sản phẩm bất động sản của chủ đầu tư Sun Group và là thành viên Sol Club sẽ được áp dụng chính sách chiết khấu khách hàng thân thiết tương ứng 1% gồm thuế VAT và KPBT tại thời điểm ký hợp đồng mua bán.

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận