Tin tức

[infographic] Đề xuất thí điểm hộ chiếu Vaccine tại Phú Quốc

Ngay trong phiên họp diễn ra vào ngày 11/-6/2021, Bộ chính trị đã có yêu cầu về việc nghiên cứu thí điểm hộ chiếu Vaccine tới khách quốc tế tại một số địa điểm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang) với trọng tâm chống dịch Covid 19 nhưng vẫn đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội.

Hộ chiều Vaccine Covid 19 tại Phú Quốc

Hiện nay Việt Nam chưa có quy định về việc cho phép nhập cảnh đối với những người đã hoàn thành tiêm chủng Vaccine Covid-19 trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đã từng bước áp dụng chính sách “Hộ chiếu Vaccine” để thu hút khách du lịch cũng như phát triển kinh tế. Nhận chỉ đạo từ Thủ tường Chính phủ, các cơ quan chức năng liên quan đang phối hợp, nghiên cứu và đánh giá các vấn đề và phương án giải pháp đối với vấn đề này.

Rate this post

Bình luận