Tin tức

Giá đất Đà Nẵng tăng cao trong năm 2017

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn. Theo đó, giá đất năm 2017 nhìn chung có sự gia tăng đáng kể so với trước đây.

Thanh pho Da Nang

Mức giá mới này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/1/2017 đối với từng loại đất và sẽ được dùng làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 114 của Luật Đất đai.

  • Thứ nhất, đối với đất ở đô thị, giá đất được quy định cụ thể đối với từng vị trí (vị trí 1 đến vị trí 5) của từng tuyến đường, với mức giá tối thiểu là 400.000đồng/m2, giá tối đa là 96.140.000đồng/m2.
  • Thứ hai, với đất ở tại nông thôn, giá tối thiểu là 140.000đồng/m2, tối đa là 3.100.000đồng/m2.
  • Thứ ba, với đất nông nghiệp như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất, mức giá vẫn giữ nguyên.

Ngoài ra, tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sẽ được tính với phần diện tích trong hạn mức; phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Mức giá mới ban hành cũng sẽ được áp dụng trong quá trình tính thuế sử dụng đất, tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai…

Rate this post

Bình luận