Tin du an

Những câu hỏi thường gặp tại Sun Premier Village Kem Beach Resort

Dự án Sun Premier Village Kem Beach Resort đã chính thức được mở bán hay chưa?

Trả lời: Tính tới thời điểm hiện tại ngày  05/05 dự án Kem Beach Resort chưa chính thức được mở bán mà chỉ mới có buổi giới thiệu và đạo tạo tổng quan cho các tư vấn viên và đại lý chiến lược.

Giá bán biệt thự Premier Village Kem Beach dự kiến bao nhiêu?

Trả lời: Giá bán biệt thự nhóm A dự kiến khoảng 30 tỷ, biệt thự nhóm B dự kiến khoảng 20 tỷ, biệt thự nhóm C dự kiến 15 tỷ và biệt thự nhóm D 8 tỷ

Đơn vị quản lý dự án Kem Beach Resort là đơn vị quốc tế hay là đơn vị Việt Nam?

Trả lời: Đơn vị quản lý dự án Premier Village Kem Beach sẽ là một đơn vị quản lý quốc tế. Hiện tại đơn vị quản lý đang được cân nhắc là Meliá thương hiệu quản lý khách sạn đến từ Tây Ba Nha 

Tỷ lệ xây dựng tại mỗi nhóm biệt thự là bao nhiêu

Trả lời:Biệt thự nhóm B có diện tích đất 360-380m2 trong đó diện tích xây dựng là 139,8m2 – tỷ lệ xây dựng 37.7%
Biệt thự nhóm C có diện tích đất 360-380m2 trong đó diện tích xây dựng là 162.8m2 – tỷ lệ xây dựng 44%
Biệt thự nhóm D có diện tích đất 245-260m2 trong đó diện tích xây dựng là 129,6m2 –  tỷ lệ xây dựng 51%

Hình thức sở hữu tại dự án Premier Village Kem Beach Resort có phải là lâu dài hay không?

Trả lời: Theo quy đinh, các căn biệt thự tại Premier Village Kem Beach sẽ được cấp phép sở hữu lâu dài cho phần diện tích xây dựng, phần diện tích sân viền cảnh quan theo quy định sẽ được cấp phép sở hữu trong 70 năm

Ngân hàng được chỉ định hỗ trợ cho vay tại dự án là những ngân hàng nào?

Trả lời: Hiện tại chưa có thông tin ngân hàng được chủ đầu tư chỉ định

Rate this post

Bình luận