Tin tức

Những thay đổi sau khi Phú Quốc lên thành phố

Ngay trong tháng 4 ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi chính phủ xin nâng cấp huyện đảo Phú Quốc lên cấp Thành Phố để phù hợp hơn với yêu cầu quản lý hiện tại.

Hiện tại huyện đảo Phú Quốc đang trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 và mô hình quản lý cấp huyện đã thực sự không còn phù hợp với những thay đổi những bước phát triển vượt bậc tại đảo ngọc trong thời gian gần đây. Cụ thể nếu tiếp tục giữ mô hình quản lý cấp huyện tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý xây dựng, cấp phép đầu tư xuất nhập cảnh…

Bên cạnh việc đáp ứng nhu câu quản lý việc nâng cấp lên thành phố cũng sẽ giúp Phú Quốc thu hút thêm vốn đầu tư và đẩy mạnh việc phát triển kinh tế du lịch. Những đề xuất thay đổi của tỉnh Kiên Giang đối với đảo ngọc Phú Quốc bao gồm:

4/5 - (2 bình chọn)

Bình luận