Tuyển Dụng

Sun Group truy tìm đồng nghiệp

Tập đoàn Sun Group trân trọng mời những ứng viên có mong muốn làm việc trong môi trường truyên nghiệp, thích học hỏi và phát triển bản thân, mong muốn một cơ hội nghề nghiệp ổn định tham gia ứng tuyển để có cơ hội trở thành “người Sun Group” tại các vị trí:

Chuyên viên chính truyền thông mạng xã hội

Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Phòng ban: Phòng truyền thông – Marketing

Mô tả công việc:

 • Hỗ trợ quản trị thông tin tập đoàn và hệ thống thương hiệu trực thuộc trên nền tảng mạng xã hội
 • Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống Fanpage
 • Xử lý rủi ro truyền thông trên nền tảng mạng xã hội
 • Xây dựng và triển khai các kế hoạch truyền thông mạng xã hội phục vụ phát triển thương hiệu tập đoàn
 • Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên
 • Triển khai thực hiện các kế hoạch truyền thông theo KPIs được giao.

Chuyên viên cấp cao vốn tín dụng

Lương: Thỏa thuận
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Phòng ban: Nguồn vốn
Hạn nộp hồ sơ: 02/12 – 01/01/2022

Mô tả công việc

 • Đề xuất các điều kiện huy động vốn phù hợp với từng phương án kinh doanh, dự án đầu tư của TVSG được lãnh đạo phòng phân công phụ trách
 • Phối hợp với các TVSG, BCN để thu thập, trao đổi thông tin và hồ sơ về các phương án kinh doanh và dự án đầu tư cùng ngân hàng
 • Thực hiện giải ngân, phát hành chứng thư BL/LC, thế chấp, giải chấp tài sản đảm bảo. Xử lý các công việc phát sinh trong quá trình vay vốn
 • Lập báo cáo công việc thường xuyên theo yêu cầu quản lý
 • Tham gia đề xuất, xây dựng quy định, quy trình nội bộ của phòng vốn tín dụng và các nhiệm vụ liên quan theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Đầu tư.
 • Có thời gian làm việc ở vị trí tương đương tại ngân hàng/ Tập đoàn tối thiểu 03 năm
 • Có kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, kỹ năng thẩm định dự án
 • Trình độ vị tính, tiếng anh, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Chuyên viên chính nguồn vốn

Bạn nào TN ĐH/trên ĐH có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hãy ứng tuyển và gửi CV về email anhttt01@sungroup.com.vn nhé

Rate this post

Bình luận