Tin du an

Chính sách ưu đãi Shophouse Hòn Thơm

Tập đoàn Sun Group trân trọng gửi tới quý khách chương trình chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho tổ hợp dự án Shophouse Hòn Thơm. Trong lần đầu tiên ra mắt rất nhiều chính sách ưu đã và hỗ trợ đặc biệt như hỗ trợ lãi suất ngân hàng, quà tậng tân gia,

Tiến độ thanh toán

Khách hàng trước khi ký văn bản thỏa thuận có thể lựa chọn cho mình hình một trong hai hình thức thanh toán dưới đây

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng không vay

Trường hợp khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất ngân hàng, khách hàng sẽ nhận được mức chiết khấu 10% trên giá bán shophouse (chưa bao gồm thuế GTGT và KPBT)

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ thanh toán
Ký văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 1
500.000.000 VND Tại thời điểm ký VBTT
Thanh toán lần 2 10% giá bán shophouse (gồm thuế GTGT, đã bao gồm tiền thanh toán ở lần 1) Ngày thứ 15 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 3 10% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Ngày thứ 45 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 4 10% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Ngày thứ 75 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 5 10% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Ngày 15/12/2022
Thanh toán lần 6 10% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Ngày 15/03/2023
Thanh toán lần 7 10% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Ngày 15/06/2023
Thanh toán lần 8 10% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Ngày 15/09/2023
Thanh toán lần 9 25% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) và 100% PBT Ngày 15/12/23023
Thanh toán lần 10 05% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Theo thông báo của S-land

Tiến độ thanh toán dành cho khách hàng sử dụng gói hỗ trợ lãi suất

Đợt thanh toán Số tiền thanh toán Tiến độ thanh toán
Kỹ văn bản thỏa thuận
Thanh toán lần 1
*Khách hàng thanh toán
500.000.000 VND Tài thời điểm ký VBTT
Thanh toán lần 2
* Khách hàng thanh toán
10% giá bán shophouse (gồm thuế GTGT, đã bao gồm tiền thanh toán ở lần 1) Ngày thứ 15 kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 3
* Ngân hàng giải ngân
70% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký VBTT
Thanh toán lần 4
* Khách hàng thanh toán
70% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT và 100% PBT) Ngày 15/12/2023
Thanh toán lần 05
* Khách hàng thanh toán
% giá bán shophouse (gồn thuế GTGT) Theo thông báo của S-Land

Chính sách ưu đãi vay vốn ngân hàng

Trường hợp khách hàng lựa chọn sử dụng gói ưu đãi vay vốn ngân hàng quý khách hàng sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi vay vốn bao gồm:

  • Mức cho vay và hỗ trợ lãi suất: tối đa 70% giá bán shophuse (gồm thuế GTGT)
  • Thời gian hỗ trợ lãi suất và miễn phí trả nợ trước hạn: 30 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn 14/01/2025
  • Mức lãi suất hỗ trợ: 0%
  • Thời gian hỗ trợ ân hạn nợ gốc: 40 tháng

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm

Trường hợp khách hàng thanh toán sớm bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm dựa trên số tiền và số ngày thanh toán sớm. Một số yêu cầu khác dành cho khách hàng sử dụng chính sách ưu đãi thanh toán sớm

  • Khoản thanh toán sớm phải trước 10 ngày kể từ ngày đến hạn của đợt thanh toán
  • Khoản thanh toán sớm sẽ được tính toán và hoàn trả tại thời điểm thanh lý VBTT

Chính sách ưu đãi dịch vụ quản lý

Khách hàng sở hữu shophouse Hòn Thơm được áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ quản lý trong vong 3 năm tính từ ngày nhận bàn giao nhà. Gói dịch vụ quản lý không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3

Rate this post

Bình luận